Sodelovanje s šolami

Praktično usposabljanje z delom

Med tistimi, ki so od nekdaj utirali pot strokovnemu usposabljanju ob delu, je tudi Emil Frey, saj v poslovalnicah, servisnih delavnicah in tudi v drugih svojih oddelkih po vsej Evropi daje priložnost številnim dijakom za pridobitev poklicne oziroma strokovne izobrazbe. Dijaki, ki se med strokovnim usposabljanjem ob delu pridružijo odličnim ekipam Emil Frey Avtocentra v Sloveniji, so lahko prepričani, da:

Šolanje ob praktičnem usposabljanju z delom poteka pod strokovnim vodstvom usposobljenega mentorja, specialista za izbrano delovno področje, ki se pri svojem delu ravna tudi po profesionalnih standardih in vrednotah podjetja Emil Frey.

Teja Jurič

Dijakinja smeri Avtoserviser, TŠC Maribor

"Rada imam vsakodnevne izzive in avtomobilizem, zato sem se tudi odločila za ta poklic. Zadovoljna sem, da imam priložnost za praktično delo v Emil Frey Avtocentru Maribor v servisu vozil Mercedes-Benz. Praktičnega dela izobraževanja se vedno veselim, saj imam priložnost delati z najnovejšimi tehnologijami ter odličnega mentorja in ostale sodelavce, ki so mi vedno na razpolago in radi priskočijo na pomoč s strokovnimi nasveti."

Jakob Samsa

Dijak smeri Tehnik mehatronike, SŠTS Ljubljana

"Veliko mi pomeni to, da lahko pridobljeno znanje s pouka še obogatim in dodatno razvijam ob praktičnem usposabljanju v servisni delavnici gospodarskih vozil Mercedes-Benz podjetja Autocommerce, d.o.o. Poleg odličnih pogojev za delo in visoki strokovnosti mentorja bi rad pohvalil tudi podporo delodajalca v obliki štipendije. Odlični delovni pogoji, dostop do najnovejše tehnologije in vse prej naštete prednosti bodo tako zagotovo pripomogli k mojemu nadaljevanju šolanja in kasnejši odločitvi za zaposlitev tukaj."

Pridružite se nam na naši skupni poti!

V kolikor ste za svojo izobraževalno pot izbrali programe Avtoservisni tehnik, Avtoserviser, Avtokaroserist, Tehnik mehatornike, Mehatronik operater, Oblikovalec kovin - orodjar ali Logistični tehnik, vabljeni v naše vrste.

Zagotavljamo popolno vključenost v naše delovno okolje, visoko usposobljene in izkušene mentorje, širok spekter dodatnih izobraževanj tekom usposabljanja, redno študentsko delo in številne dodatne ugodnosti.

Praktično usposabljanje dijakov

Več o možnostih praktičnega usposabljanja, vajeništva, študentskega dela in kasnejše redne zaposlitve vam je na voljo na zaposlitev@emilfrey.si