Pogoji uporabe in politika zasebnosti

Z uporabo te spletne strani potrjujete, da ste prebrali in da razumete pogoje, ki jih je družba Emil Frey Automobil Holding, d.o.o. določila v tem dokumentu, ter se strinjate, da jih boste spoštovali. Če pogojev ne morete sprejeti, vas prosimo, da spletnega mesta oziroma njegovih informacij ne uporabljajte. Ti pogoji se lahko občasno spremenijo.

Pogoji uporabe

Vsebina in informacije, dostopne na tej spletni strani in ki jih zagotavlja Emil Frey Automobil Holding, d.o.o., so namenjene izključno za informativne namene. Družba Emil Frey Automobil Holding, d.o.o. si prizadeva, da gradiva na tej spletni strani vseskozi posodablja, vendar pod nobenim pogojem ni odškodninsko odgovorna vam ali komur koli drugemu zaradi vašega dostopa ali uporabe gradiva na tej spletni strani.

Vse vsebine na tej spletni strani ter vse pravice intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami in blagovnimi znamkami, so v lasti družbe Emil Frey Automobil Holding, d.o.o. ali z njo povezanih pravnih oseb in poslovnih partnerjev. Strinjate se, da brez predhodnega pisnega soglasja družbe Emil Frey Automobil Holding, d.o.o. ali drugega zakonitega imetnika pravic, ne boste kopirali, reproducirali, ponovno objavljali, prenašali, spreminjali ali distribuirali vsebin, ki jih vsebuje ta spletna stran.

Spletna stran vsebuje tudi povezave do drugih spletnih strani, ki jih družba Emil Frey Automobil Holding, d.o.o. ne more nadzorovati. Družba Emil Frey Automobil Holding, d.o.o. ni odgovorna za vsebino teh strani. Vaše obiskovanje drugih spletnih mest, uporaba teh spletnih mest ter uporaba informacij, vsebin, izdelkov ter storitev, ki jih ponujajo druga spletna mesta, potekajo izključno na lastno odgovornost.

Pogoji uporabe se urejajo in razlagajo skladno z zakonodajo Republike Slovenije.

Politika zasebnosti

Upravljavec osebnih podatkov, zbranih preko te spletne strani, je družba Emil Frey Automobil Holding, d.o.o., Baragova ulica 7A, 1000 Ljubljana, matična številka: 6948499000, davčna številka: SI 49293338 (v nadaljevanju poimenovana tudi “družba“).

Družba Emil Frey Automobil Holding, d.o.o. je zavezana k varstvu zasebnosti glede osebnih podatkov, zbranih preko te spletne strani. Prosimo, da sledeče informacije natančno preberete, da boste razumeli naša stališča in prakso glede zbiranja, uporabe in posredovanja vaših osebnih podatkov.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov v družbi je dosegljiva na elektronskem naslovu: dpo@emilfrey.si.

V primeru, da se naročite na naše e-novice, bomo od vas zahtevali podatek o vašem imenu, priimku in elektronskem naslovu. Obdelava zgoraj navedenih osebnih podatkov temelji na vaši privolitvi (točka a) prvega odstavka 6. člena GDPR). Vaše osebne podatke bomo obdelovali za zgoraj navedene namene vse do prejema vašega preklica privolitve. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem, niti na obdelavo, ki temelji na drugih pravnih podlagah.

Kolikor je dovoljeno s splošnimi predpisi, je pravna podlaga za obdelavo teh podatkov tudi zakoniti interes upravljavca, točka f) prvega odstavka 6. člena GDPR. Zakoniti interes je lahko uveljavljanje ali obramba pred pravnimi zahtevki, vzdrževanje varnosti informacijskih sistemov, prostorov in infrastrukture ter pospeševanje prodaje, poznavanje strank za namene oglaševanja in raziskave trga, v obsegu, kolikor obdelavo za te namene dovoljujejo veljavni predpisi.

Družba Emil Frey Automobil Holding, d.o.o. lahko zbira domenska imena domačih strežnikov, podatke o vrsti računalnika in vrsti spletnega brskalnika uporabnikov te spletne strani. Več o tem si lahko preberete v naši Politiki piškotkov.

Družba Emil Frey Automobil Holding, d.o.o. lahko osebne podatke, ki jih zbira, uporabi za izračun splošne statistike uporabe spletnega mesta, za interne tržne in promocijske namene, za razvoj izdelkov, izboljšanje vsebine in za stik z vami ter za posredovanje informacij, ki ste jih zahtevali.

Emil Frey Automobil Holding, d.o.o. osebnih podatkov uporabnikov ne posreduje tretjim osebam, razen:

Osebni podatki se bodo lahko prenesli v državo izven Evropskega gospodarskega prostora, in sicer v Združene države Amerike (ZDA). Trenutno ni veljavnega sklepa Evropske Komisije o ustreznosti varstva osebnih podatkov v ZDA. Obdelovalec osebnih podatkov, h kateremu bodo preneseni podatki, se je zavezal k standardnim določilom o varstvu podatkov, ki jih je sprejela Evropska komisija, poleg tega pa je sprejel dodatne organizacijske in tehnične ukrepe varstva podatkov. O tem, kako so varovani vaši podatki pri prenosu v ZDA se lahko seznanite na sledeči povezavi: https://automattic.com/privacy-notice/

Vaši osebni podatki se bodo hranili vsaj za čas,

Uporabnik spletne strani ima pravico, da od družbe zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi s njim, in pravico do prenosljivosti podatkov, če so izpolnjeni zakonski pogoji. Za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo na podlagi privolitve, ima uporabnik pravico svojo privolitev preklicati. Za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo na podlagi zakonitih interesov upravljavca, pa ima uporabnik možnost ugovarjati takšni obdelavi.

Preklic privolitve: uporabnik ima pravico, da svojo privolitev kadarkoli delno ali v celoti prekliče in zahteva, da se njegovi podatki trajno ali začasno prenehajo uporabljati za namene, za katere je bila dana privolitev. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: uporabnik spletne strani ima pravico od družbe dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop (vpogled, prepis in kopiranje) do osebnih podatkov in naslednje informacije:

Družba zagotovi kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije, ki jih zahteva uporabnik, lahko zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju upravnih stroškov. Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, in če ne zahteva drugače, se informacije zagotovijo v elektronski obliki, ki je splošno uporabljana.

Pravica do popravka: uporabnik ima pravico zahtevati popravek ali dopolnitev nepopolnih ali netočnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Pravica do izbrisa („pravica do pozabe“): uporabnik lahko zahteva izbris svojih osebnih podatkov, če podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili izbrani ali obdelani; če so bili obdelani nezakonito; če uporabnik njihovi obdelavi ugovarja ali prekliče privolitev; če tako določa zakon ali drug predpis. Družba bo v primeru zahteve ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvajanja sprejela razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da bodo vsi obdelovalci, ki jim je posredoval podatke, seznanjeni z zahtevo za izbris ter od njih zahtevala, naj izbrišejo povezave do osebnih podatkov ali njihovih kopij; razen če bo obdelava potrebna za uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja, izpolnjevanje zakonske obveznosti ali uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Pravica do omejitve obdelave: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči omejitev obdelave, če oporeka točnosti podatkov, ki se da preveriti; če je obdelava nezakonita in uporabnik ne želi izbrisa, pač pa zahteva omejitev obdelave; če podatke potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, kljub temu da podatki niso več potrebni za namene obdelave; če je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi družbe prevladajo nad razlogi posameznika.

Obveznost obveščanja v zvezi s popravkom ali izbrisom osebnih podatkov ali omejitvijo obdelave: družba vsakemu uporabniku, ki so mu bili osebni podatki razkriti, sporoči vse popravke ali izbrise osebnih podatkov ali omejitve obdelave, razen če se to izkaže za nemogoče ali vključuje nesorazmeren napor. Če posameznik tako zahteva, ga obvesti o teh uporabnikih.

Pravica do prenosljivosti podatkov: uporabnik ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim od družbe, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga družba pri tem ovirala. Uporabnik ima pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo.

Pravica do ugovora: uporabnik ima pravico, da kadar koli trajno ali začasno ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, če se ti obdelujejo na podlagi zakonitega interesa družbe. Kadar uporabnik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se osebni podatki ne obdelujejo več v te namene.

Vse naštete pravice veljajo v obsegu, ki ga določa veljavna zakonodaja o varstvu osebnih podatkov.

Omenjene pravice lahko uveljavljate z zahtevkom, ki ga naslovite na Emil Frey Automobil Holding, d.o.o., Baragova ulica 7A, 1000 Ljubljana ali podate ustno na zapisnik pri tej družbi, lahko pa zahtevo pošljete po elektronski pošti na naslov: dpo@emilfrey.si.

Uveljavljate lahko tudi svojo pravico do pritožbe pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov, tako da svoj zahtevek naslovite na Informacijskega pooblaščenca, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Družba Emil Frey Automobil Holding, d.o.o. si pridržuje pravico, da to politiko zasebnosti občasno spremeni. Vsakršna sprememba bo javno objavljena.

 

Ljubljana, 18.11.2022, Emil Frey Automobil Holding, d.o.o.