GENERATOR, Emil Frey razvoj poslovnih idej

V Skupini Emil Frey imamo vrsto številnih strokovnjakov na različnih področjih ter razvejano mrežo poslovnih partnerjev in dobaviteljev. Ob tem je družbena odgovornost ena temeljnih vrednot naše Skupine, ki usmerja delovanje in spodbuja poslovne odločitve, ki imajo širšo družbeno korist.

Spodbujamo kreativnost in inovativnost, zato želimo podpreti ambiciozne podjetnike, ki bi jih kasneje lahko vključili tudi v svoje poslovno okolje.

S to vizijo smo ustvarili Generator – Emil Frey razvoj poslovnih idej, kjer bomo mladim podjetnikom omogočili, da aktivno razvijajo svoje poslovne ideje.

Kaj vse nudimo v Generatorju?

Cena in kontakt

Cena mesečnega najema delovnega mesta znaša 120 EUR + DDV.

Za več informacij smo vam na voljo na naslovu generator@emilfrey.si.

Prosimo, da nam ob poslanem povpraševanju oz. prijavi na kratko tudi predstavite svojo idejo ali projekt, ki ga želite razvijati v Generatorju.

Jožko Tomšič

Generalni direktor skupine Emil Frey za Slovenijo

»Razmišljamo izven okvirjev, zato želimo lastno znanje in prostore, ki jih imamo na voljo, povezati s podjetniškimi talenti, ki potrebujejo pomoč tako v znanju kot priložnostih na začetku svojih poslovnih poti. Iz tega pravzaprav izhaja ideja za vzpostavitev okolja, ki bo to omogočalo. Pri tem pa si želimo sodelovanja v obe smeri, zato bomo vsem, ki se nam bodo pridružili, nudili tudi dostop do poslovnega svetovanja na različnih področjih, ob tem pa tudi možnost integracije njihovih produktov oziroma storitev v našo Skupino. Z našo podporo in znanjem tako ponujamo veliko več kot le najem poslovnega prostora. Ponujamo okolje, ki bo generator poslovnih idej. Od tu izhaja tudi njegovo ime. Kot generator, ki daje energijo, tudi Generator Skupine Emil Frey pospešuje razvoj poslovnih idej.«

Kje se nahajamo?