Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec

Skupina Emil Frey je ponosni prejemnik certifikata Družbeno odgovoren delodajalec. Certifikat je tako dodatna potrditev, da je družbena odgovornost ena temeljnih vrednot Skupine Emil Frey. 

Družbena odgovornost je ena temeljnih vrednot Emil Frey Slovenija in s tem tudi vseh podjetij v Skupini. Usmerja naše delovanje in spodbuja poslovne odločitve, ki imajo družbeno korist in upoštevajo načela trajnostnega razvoja. Združuje štiri stebre našega odgovornega delovanja: okoljsko naravnanost, kakovost naših izdelkov in storitev, odgovornost do družbe in skrb za zaposlene. 

Z vključitvijo v certificiranje pridobitve Certifikata družbeno odgovornega podjetja smo se zavezali k nadgradnji dosedanjega družbeno odgovornega delovanja, vpeljavi dodatnih ukrepov in aktivnosti za vzpostavitev kakovostnega delovnega okolja ter pripravi načrta za njihovo implementacijo. Prav vsi izbrani ukrepi bodo zaposlenim v podjetju omogočili lažje in bolj fleksibilno prilagajanje družinskega življenja z njihovimi delovnimi obveznostmi, spoštovanje standardov s področja dela in človekovih pravic, še bolj uravnoteženo poslovanje na vseh ključnih področjih ter grajenje odličnih partnerskih odnosov, naravnanih k trajnostnemu razvoju. 

»Naša bistvena odgovornost je, da dobro poslujemo saj nam to omogoča nadaljnji razvoj. Pri tem pa moramo delovati etično in v skladu z zakonodajo. S sprejemom certifikata seveda nismo zaključili svojega dela, ampak ga v praksi šele začenjamo. Želimo si, da sprejeti ukrepi v Skupini Emil Frey zaživijo. Da jih naši zaposleni vzamejo za svoje, jih prenašajo v svoje vsakodnevno delovanje in aktivno sodelujejo pri zasnovi in izvajanju našega družbeno odgovornega poslovanja. Le tako bomo skupaj zasledovali cilj izboljšati kakovost življenja vseh zaposlenih v Skupini Emil Frey, lokalne skupnosti in širše družbe.« je povedala Barbara Rovan, direktorica upravljanja s človeškimi viri v Skupini Emil Frey.

Več o certifikatu Družbeno odgovoren delodajalec vam je na voljo tukaj.