Tehnični pregledi in tahografi

Vse na enem mestu!

Tehnični pregledi

Emil Frey Avtocenter, PE Koper je pooblaščena organizacija za opravljanje tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil, s pomočjo katerih ugotavljamo podatke o vozilu, stanje naprav in opreme vozila ter izpolnjevanje drugih pogojev, določenih z zakonom in s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.

Tehnične preglede opravljamo za osebna vozila, specialna osebna vozila, avtobuse, tovorna vozila, specialna tovorna vozila, motorna kolesa, tri- in štirikolesnike, priklopna vozila, lahke priklopnike, traktorje in traktorske priklopnike. Opravljamo tudi pregled tovornih motornih in priklopnih vozil za bolj zelena in varna tovorna motorna in priklopna vozila (CEMT).

Homologacija

Naše podjetje je pooblaščeno tudi za opravljanje postopkov identifikacije in ocene tehničnega stanja vozil kategorije M1, katerih tip je bil homologiran v skladu s predpisi o ES-homologaciji.

Dvakrat mesečno lahko ob predhodnemu naročilu opravite:

Registracija vozil

Nudimo vam registracijo novih kot tudi rabljenih vozil, pri čemer opravljamo storitve povezane s prvo registracijo in izdajo prometnega dovoljenja ter registrskih tablic za pravne in fizične osebe v Sloveniji, podaljšanjem registracije, odjavo vozil, spremembo lastništva, vpisom tehnične spremembe, izdajo preizkusnih tablic, izdajo registrskih tablic za izvoz, osnovnim avtomobilskim in kasko zavarovanjem z možnostjo gotovinskega ali obročnega odplačila, plačilom letnih dajatev za uporabo cest (pravne in fizične osebe).

Poleg naštetih storitev lahko pri nas kupite tudi paket prve pomoči in drugo obvezno opremo ter opravite ostale storitve povezane s tehničnimi pregledi in registracijo vozil.

Tahografi

S strani resornega ministrstva imamo dovoljenje za izvajanje naslednjih kontrol zapisovalne opreme v cestnem prometu:

V našem Kontrolnem organu za tahografe opravimo tudi ostale storitve kot so kontrola omejilnikov hitrosti, prenos podatkov iz digitalnih in pametnih tahografov ter voznikovih kartic in njihova obdelava.